Betaling for varer og tjenester

Betaling for privatkunder

Vi forbeholder oss rett til når som helst ved nye bestillinger å forandre avtalte betalingsbetingelser hvis kjøperen ikke overholder allerede inngåtte forpliktelser, eller det er grunn til å tro at kjøperens økonomiske stilling er svekket.
Vi har salgspant i de solgte varer inntil kjøpesummen, renter og omkostninger er fullt betalt. Likeledes har vi ved del-levering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er betalt, med tillegg av renter og omkostninger.


Betaling for bedriftskunder

Firmaer og offentlige institusjoner kan søke om kreditt hos Tronika AS. Kreditt må være innvilget før bestilling. Er det lagt en ordre uten å søke om kreditt, blir denne sendt i oppkrav og ikke omgjort i etterkant.
Vi gjør oppmerksom på at firma/organisasjon må være registrert i vår kunde database for kredittvurdering. Ved å søke om kreditt hos oss, godtar du at vi foretar en kredittsjekk av selskapet.
Våre standard betalingsbetingelser er 14 dager for bedriftskunder og 30 dager for offentlige kunder. Betaling skal skje innen dato angitt på vår faktura. Ved manglende innbetaling beregnes morarente - for tiden 12,25 p.a.
Vi har salgspant i de solgte varer inntil kjøpesummen, renter og omkostninger er fullt betalt. Likeledes har vi ved del-levering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er betalt, med tillegg av renter og omkostninger.
Selger kan forlange uforbeholden bankgaranti ved større prosjekter, samt prosjekter hvor kjøper overdrar eiendomsretten til 3. part (f.eks. borettslag, vel, etc.) eller inkorporerer produktene i andre produkter.
Vi forbeholder oss rett til når som helst ved nye bestillinger å forandre avtalte betalingsbetingelser hvis kjøperen ikke overholder allerede inngåtte forpliktelser, eller det er grunn til å tro at kjøperens økonomiske stilling er svekket.


Sam-lign 0

Ingen produkter

Avgjøres senere Frakt
kr. 0,00 Totalbeløp

Gå til kasse